Náš tím

Kompletnú starostlivosť o klientov zabezpečuje sociálno-zdravotný a prevádzkový tím v zložení: zdravotná sestra, asistenti, opatrovateľky, sociálni pracovníci, upratovačka.

Zariadenie vytvára priestor pre zamestnanie ľudí so zníženom pracovnou schopnosťou.