Riaditeľ

Ing. Danka Mydlová

Zástupca

                                 JUDr. Simona Pochybová

Garant sociálnych služieb

                                  doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA.