Prax a dobrovoľníctvo

V zariadení sú podmienky pre odbornú prax študentov Katolíckej univerzity v odbore ošetrovateľstvo a sociálna práca.

Je tu možnosť vykonávať aj dobrovoľnícku činnosť.