Nezisková organizácia ViaVitae, n.o., so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 740 933 sa dňom 21.10.2015 stala oprávneným prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmu.

DARUJTE VAŠE 2% NAŠEJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII:

ViaVitae, n.o., so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 740 933, právna forma: nezisková organizácia

 Naše zariadenie vzniklo auguste v roku 2013 ako zariadenie pre seniorov, ktoré poskytuje pobytové, ambulantné a terénne formy sociálnych služieb. Snažíme sa našim klientom zabezpečiť dôstojný a kvalitný zvyšok života tak, aby sme za každých okolností zachovávali ľudskú dôstojnosť a úctu k osobe ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti.

Vaše 2% nám pomôžu naďalej pokračovať v našej zmysluplnej práci, skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb, rozvíjať činnosti v našom zariadení a v neposlednom rade prispieť k zvyšovaniu kvality života našich seniorov.

ĎAKUJEME ! ! !

Poukázanie 2% zo zaplatenej dane neziskovej organizácii ViaVitae

Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie:

IČO: 45740933

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): ViaVitae, n.o.

Sídlo: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok

 

Posted in: css.
Last Modified: apríl 28, 2018