css

Daruje 2% z Vašich daní

Nezisková organizácia ViaVitae, n.o., so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 740 933 sa dňom 21.10.2015 stala oprávneným prijímateľom podielu zaplatenej dane z príjmu.

DARUJTE VAŠE 2% NAŠEJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII:

ViaVitae, n.o., so sídlom Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 740 933, právna forma: nezisková organizácia

 Naše zariadenie vzniklo auguste v roku 2013 ako zariadenie pre seniorov, ktoré poskytuje pobytové, ambulantné a terénne formy sociálnych služieb. Snažíme sa našim klientom zabezpečiť dôstojný a kvalitný zvyšok života tak, aby sme za každých okolností zachovávali ľudskú dôstojnosť a úctu k osobe ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti.

Vaše 2% nám pomôžu naďalej pokračovať v našej zmysluplnej práci, skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb, rozvíjať činnosti v našom zariadení a v neposlednom rade prispieť k zvyšovaniu kvality života našich seniorov.

ĎAKUJEME ! ! !

Read More…

Spoločenské podujatia v CSS ViaVitae

V našom zariadení v rámci poskytovania sociálnych služieb poriadame aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Napríklad posedenie pred Vianocami a podobne.

Centrum sociálnych služieb ViaVitae Ružomberok

Vitajte na naše stránke. Na jej obsahu a vzhľade sa intenzívne pracuje.

Centrum sociálnych služieb ViaVitae Ružomberok je zariadenie sociálnych služieb, ktoré Vám ponúka svoje služby.